Sổ tay hóa học: Tính chất hóa học của Brom

so-tay-hoa-hoc-tinh-chat-hoa-hoc-cua-brom

Brôm (Br2)

I. Hóa tính: tương tự như Clo nhưng yếu hơn

1. Tác dụng với kim loại -> muối Halogen

2Al + 3Br2= 2AlBr3

2. Tác dụng với hidro -> hidro halogenua

H2 + Br2 = 2HBr

3. Tác dụng với H2

Br2 + H2O = HBr + HBrO

4. Tác dụng với dung dịch kiềm

Br2 + 2NaOH = NaBr + NaBrO + H2O

5. Với các chất khác

C2H6 + Br2 (hơi) → C2H5Br + HBr

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br + HBr (phai màu nâu của dung dịch Brom)

H2S + Br2 = 2HBr + S ↓

II. Điều chế:

  • 2KBr + Cl2 = 2KCl + Br
  • 2HBr + H2SO4 = SO2 + Br2 + 2H2O (điều kiện phản ứng: t0 )
  • 2KMnO4 + 16HBr = 2MnBr2 + 5Br+ 2KBr + 8H2O
  • KClO3 + 6HBr = KCl + 3Br2 + 3H2O

newclip.net

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.