Phép cộng – Toán lớp 4

Toán lớp 4: Phép cộng

Phép cộng – Toán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh củng cố về cách thực hiện phép cộng (không nhớ và có nhớ). Kĩ năng làm tính cộng.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Thực hiện phép cộng

a. 48352 + 21026 = ?

Phép cộng - Toán lớp 4

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

– 2 cộng 6 bằng 8, viết 8

– 5 cộng 2 bằng 7, viết 7

– 3 cộng 0 bằng 3, viết 3

– 8 cộng 1 bằng 9, viết 9

– 4 cộng 2 bằng 6, viết 6

b. 367859 + 541728 = ?

Phép cộng

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

– 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.

– 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.

– 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.

– 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.

– 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.

– 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.

Video bài giảng:

 

2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 38)

Đặt tính rồi tính:

 

Bài giải

bài 1 trang 39 toán lớp 4

Xem chi tiết

 


Bài 2 (SGK Toán 4 trang 38)

Tính :

Bài 2 trang 39

Bài giải

a.

4685 + 2347 = 7032

6094 + 8566 = 14660

57696 + 814 = 58510

b.

186954 + 247436 = 434390

514625 + 82398 = 597023

793575 + 6425 = 800000

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 39)

Một huyện trồng 325164 cây lấy gỗ và 60830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?

Tóm tắt:

bài 3 trang 39

Bài giải

Số cây huyện đó trồng là:

325164 + 60830 = 385994 (cây)

Đáp số: 385994 cây

 

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 39)

Tìm x

a. x – 363 = 975

b. 207 + x = 815

Bài giải

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Phép trừ


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.