Luyện tập chung trang 36 – Toán lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung (trang 36)

Luyện tập chung trang 36Toán lớp 4. Bài học nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố viết số, xác định giá trị của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong một số, xác định số lớn nhất (bé nhất) trong một nhóm các số. Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng hoặc đo thời gian.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 36)

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính …). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng.

a. Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

A. 505 050

B. 5 050 050

C. 5 005 050

D. 50 050 050

b. Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 80 000

B. 8000

C. 800

D. 8

c. Số lớn nhất trong các số 684 257 ; 684 275 ; 684 752 ; 684 725 là:

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 752

D. 684 725

d. 4 tấn 85kg = ….. kg

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 485

B. 4850

C. 4085

D. 4058

e. 2 phút 10 giây = …. giây

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 30

B. 210

C. 130

D. 70

Bài giải:

a. D. 50 050 050

b. B. 8000

c. C. 684 752

d. C. 4085

e. C. 130

Xem chi tiết

 

Video bài giảng “Luyện tập chung trang 36”:

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 37)

Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung, Thực đã đọc trong một năm :

Luyện tập chung trang 36 - Toán lớp 4

Dựa vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi sau:

a. Hiền đã đọc được bao nhiêu quyển sách ?

b. Hòa đã đọc bao nhiêu quyển sách ?

c. Hòa đã đọc nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách ?

d. Ai đọc ít hơn Thực 3 quyển sách ?

e. Ai đọc nhiều sách nhất ?

g. Ai đọc ít sách nhất ?

h. Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách ?

Bài giải

a. Hiền đã đọc 33 quyển sách.

b. Hòa đã đọc 40 quyển sách.

c. Thực đã đọc được 25 quyển sách. Hòa đã đọc nhiều hơn Thực số quyển sách là:

40 − 25 = 15 (quyển)

d. Thực đã đọc được 25 quyển sách.

Lấy:  25 − 3 = 22
Quan sát biểu đồ ta thấy Trung đã đọc được 22 quyển sách. Vậy Trung đọc ít hơn Thực 3 quyển sách.

e. Vậy Hòa đọc nhiều sách nhất (40 quyển sách)

g. Trung đọc ít sách nhất (22 quyển sách)

h. Trung bình mỗi bạn đọc được số quyển sách là :

(33 + 40 + 22 + 25) : 4 = 30 (quyển)

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 37)

Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải,ngày thứ hai bán được bằng \dfrac{1}{2}   số mét vải bán trong ngày đầu, ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ?

Tóm tắt: 

Luyện tập chung trang 36

Bài giải

Luyện tập chung trang 36 - Toán 4

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Phép cộng


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.