Luyện tập chung trang 35 – Toán lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung (trang 35)

Luyện tập chung trang 35Toán lớp 4. Bài học giúp học sinh ôn tập, củng cố về viết, đọc, so sánh các số tự nhiên. Củng cố về đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo thời gian và số trung bình cộng.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 35)

a. Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917.

b. Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917

c. Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:

82 360 945 ; 7 283 096 ; 1 547 238.

Bài giải

a. Số tự nhiên liền sau của số 2 835 917 là 2 835 918.

b. Số tự nhiên liền trước của số 2 835 917 là 2 835 916.

c. Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau

82 360 945 đọc là: Tám mươi hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn chín trăm bốn mươi lăm.

Chữ số 2 trong số 82 360 945 thuộc hàng triệu nên có giá trị là 2 000 000.

7 283 096 đọc là: Bảy triệu hai trăm tám mươi ba nghìn không trăm chín mươi sáu.

Chữ số 2 trong số 7 283 096 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là 200 000.

1 547 238 đọc là: Một triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi tám.

Chữ số 2 trong số 1 547 238 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 200.

Xem chi tiết

 

Video bài giảng “Luyện tập chung trang 35”:

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 35)

Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

Luyện tập chung trang 35 - Toán lớp 4

Bài giải:

Toán lớp 4

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 35)

Dựa vào biểu đồ dưới đây đê viết tiếp vào chỗ chấm:

Luyện tập chung trang 35

a. Khối lớp Ba có … lớp. Đó là các lớp:…………

b. Lớp 3A có ….. học sinh giỏi toán. Lớp 3B có ….. học sinh giỏi toán. Lớp 3C có ….. học sinh giỏi toán.

c. Trong khối lớp Ba: Lớp …. có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp ….. có ít học sinh giỏi toán nhất.

d. Trung bình mỗi lớp Ba có ….. học sinh giỏi toán.

Bài giải

a. Khối lớp Ba có 3 lớp. Đó là các lớp: 3A ; 3B ; 3C

b. Lớp 3A có 18 học sinh giỏi toán. Lớp 3B có 27 học sinh giỏi toán. Lớp 3C có 21 học sinh giỏi toán.

c. Trong khối lớp Ba: Lớp 3B có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp 3A có ít học sinh giỏi toán nhất.

d. Trung bình mỗi lớp có số học sinh giỏi toán là :

(18 + 27 + 21) : 3 = 22 (học sinh)

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 35)

Trả lời các câu hỏi:

a. Năm 2000 thuộc thế kỉ nào ?

b. Năm 2005 thuộc thế kỉ nào ?

c. Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào ?

Bài giải

a. Năm 2000 thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

b. Năm 2005 thuộc thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

c. Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100.

Xem chi tiết

 

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 35)

Tìm số tròn trăm x, biết : 540 < x < 870.

Bài giải

Các số tròn trăm lớn hơn 540 và bé hơn 870 là: 600; 700; 800.

Vậy x là: 600 ; 700 ; 800.

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập chung trang 36


Bài viết được đề xuất

1 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.