Luyện tập trang 28 – Toán lớp 4

Luyện tập trang 28Toán lớp 4. Bài học giúp học sinh củng cố hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng. Giải bài toán về tìm số trung bình cộng.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 28)

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 96 ; 121 và 143

b. 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43

Bài giải

Xem chi tiết

 

Video bài giảng “Luyện tập trang 28”:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WhrfvIjJbvQ[/embedyt]

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 28)

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Bài giải

Luyện tập trang 28 - Toán lớp 4

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 28)

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải

Luyện tập trang 28

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 28)

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

Tóm tắt:

– 5 ô tô đi đầu: 1 ô tô chở 36 tạ

– 4 ô tô sau; 1 ô tô chở 45 tạ

– Hỏi trung bình mỗi ô tô chở bao nhiêu tấn ?

Bài giải

bài 2 trang 28 toán 4

Xem chi tiết

 

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 28)

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Bài giải

a. Biết số trung bình cộng của hai số là 9

Gọi số chưa biết là  x, ta có: (x + 12) : 2 = 9 

Trung bình cộng là 9 nên tổng của hai số là: 9 × 2 = 18

Bài toán trở thành dạng tìm x:  x + 12 = 18

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b. Trung bình cộng của hai số là 28

Tổng của hai số là: 28 × 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

Đáp số: a) 6; b) 26.

Xem chi tiết

 

Toán 4Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy