Luyện tập trang 26 – Toán lớp 4

Luyện tập trang 26Toán lớp 4. Bài học nhằm giúp học sinh củng cố về nhận biết số ngày trong từng tháng của một năm. Biết năm nhuận có 366 ngày và năm không nhuận có 365 ngày. Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã học.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 26)

a. Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b. Cho biết: 

+Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

+Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày.

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày ? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày ?

Trả lời

a.

Các tháng có 30 ngày là: tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

Các tháng có 31 ngày là: tháng giêng, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là: tháng hai

b. Năm nhuận có 366 ngày. Năm không nhuận có 365 ngày.

Xem chi tiết

 

Video bài giảng “Luyện tập trang 26”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Vth4RicoGUk[/embedyt]

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 26)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Luyện tập trang 26 - Toán lớp 4

Trả lời

Luyện tập trang 26

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 26)

a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

b. Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

Trả lời

a. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ XVIII.

b. Nguyễn Trãi sinh vào năm:

1980 – 600 = 1380

Năm 1380 thuộc thế kỉ XIV.

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 26)

Trong một cuộc thi chạy 60m, Nam chạy hết [latex] \dfrac{1}{4} [/latex] phút, Bình chạy hết [latex] \dfrac{1}{5} [/latex] phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây ?

Trả lời

Bài 4 trang 26

Xem chi tiết

 

Bài 5 (SGK Toán 4 trang 26)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 5 trang 26 Toán 4

Trả lời

b. 5kg 8g = 5000g + 8g = 5008g

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Tìm số trung bình cộng


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy