Giây, thế kỉ – Toán lớp 4

Giây, thế kỉToán lớp 4. Bài học nhằm giúp học sinh làm quen với đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ. Biết mối quan hệ giữa giây và phút, giữa thế kỉ và năm.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu về giây và thế kỉ

a. Giây:

1 giờ  = 60 phút

1 phút = 60 giây

b. Thế kỉ:

1 thế kỉ = 100 năm

– Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I)

– Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II)

– Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III)

….

– Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

– Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

Video bài giảng:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=080jLgHYekk[/embedyt]

 

2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 25)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giây, thế kỉ - Toán lớp 4

Trả lời

Giây, thế kỉ

Xem chi tiết

 


Bài 2 (SGK Toán 4 trang 25)

a. Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào ?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

b. Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

c. Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

Trả lời

a. Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX.

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX.

b. Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XX.

c. Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ III.

Xem chi tiết

 

Câu 3 (SGK Toán 4 trang 25)

a. Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm ?

b. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm ?

Trả lời

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ XI .

Tính đến nay đã được:

2021 – 1010 = 1011 (năm)

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ X

Tính đến nay đã được:

2014 – 938 = 1083 (năm)

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 26


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy