Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ

Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ1. Kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà em biết.

 

Trả lời

Một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn:

+Vi-ta-min: A, C, B, D….

+Chất khoáng can-xi, phốt pho, sắt,…

Xem chi tiết

Video bài giảng:

 

2. Nêu vai trò của:

– Vi-ta-min

– Chất khoáng

– Chất xơ


Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ:

– Vi-ta-min là những chất không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, chúng lại rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vi-ta-min, cơ thể sẽ bị bệnh.

– Một số chất khoáng như sắt, can-xi,… tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Ngoài ra, cơ thể còn cần một lượng nhỏ một số chất khoáng khác để tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống. Nếu thiếu các chất khoáng, cơ thể sẽ bị bệnh.

– Chất xơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa.

Khoa học 4Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.