Danh từI. Nhận xét:

1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

Lâm Thị Mỹ Dạ

Trả lời

Các từ chỉ sự vật là những từ được gạch dưới trong đoạn thơ sau

Xem chi tiết

 

Video bài giảng:

 

2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp:

– Từ chỉ người: ông, cha,…

– Từ chỉ vật: sông,…

– Từ chỉ hiện tượng: mưa,…

– Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,….

– Từ chỉ đơn vị: cơn,…

Trả lời

Từ chỉ người: cha ông, ông cha

Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời

Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng

Từ chỉ khái niệm: cuộc sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời

Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng

Chú thích:

Danh từ chỉ khái niệm: biểu thị những cái chỉ có trong nhận thức của con người, không có hình thù, không chạm vào hay ngửi, nếm, nhìn…được.

– Danh từ chỉ đơn vị: biểu thị những đơn vị được dùng để tính đếm sự vật. (VD: tính mưa bằng cơn, tính dừa bằng rặng hay cây…)

Xem chi tiết

 


II. Ghi nhớ:

Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).

III. Luyện tập:

1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây :

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người… Chính vì thấy nước mất, nhà tan… mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo Trường Chinh

Trả lời

Danh từ chỉ khái niệm được gạch dưới trong đoạn văn sau

Xem chi tiết

 

2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Trả lời

– Bạn Na có một điểm đáng quý là rất trung thực, thật thà.

– Học sinh phải rèn luyện để vừa học tốt vừa có đạo đức tốt.

– Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

– Cô giáo em rất giàu kinh nghiệm dạy dỗ học sinh.

– Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem lại độc lập cho nước ta.

Xem chi tiết

 

Tiếng Việt 4Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.