Bảng đơn vị đo khối lượng – Toán lớp 4

Bảng đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượngToán lớp 4. Bài học giúp học sinh nhận biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đề-ca-gam, hec-tô-gam, quan hệ của đề-ca-gam và gam với nhau.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu đề-ca-gam và hec-tô-gam

a. Đề-ca-gam, héc-tô-gam

Để đo khối lượng các vật nặng, hàng chục, hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Đề-ca-gam viết tắt là: dag.

Héc-tô-gam viết tắt là: hg.

1dag = 10g

1hg = 10dag

1hg = 100g

Bảng đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 4

b. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng

Nhận xét:

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó. 

Video bài giảng:

 

2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 24)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a.    1 dag = ….g

1hg = …..dag

10g = ……dag

10dag = ……hg

b.    4dag = ……g

3kg = ……hg

2kg 300g = …….g

8hg = ……dag

7kg = …….g

2kg 30g = …….g

 

Bài giải

bài 1 trang 24

Xem chi tiết

 


Bài 2 (SGK Toán 4 trang 24)

Tính:

Bài 2 toán 4 trang 24

Bài giải

giải bài 2 trang 24

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 24)

Điền dấu >,<, =

bai 3 trang 22 toan 4

Bài giải

bài 3 toán 4 trang 22

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 24) 

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo ?

Bài giải

Bài 4 trang 24 toán 4

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo:Giây, thế kỉ


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.