Yến, Tạ, Tấn – Toán lớp 4

Yến, Tạ, TấnToán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh bước đầu nhận biết về độ lớn của yến, tạ, tấn và mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và ki-lô-gam. Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng. Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lượng.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

Yến, Tạ, Tấn - Toán lớp 4

Yến, Tạ, Tấn

Mỗi đơn vị đo khối lượng liền kề nhau hơn, kém nhau 10 lần.

Video bài giảng:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=YpdBRKYoK6M[/embedyt]

 

2. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 23)

Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc ” 2 tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp :

a. Con bò cân nặng ….

b. Con gà cân nặng ….

c. Con voi cân nặng ….

Bài giải

a. Con bò cân nặng 2 tạ

b. Con gà cân nặng 2kg

c. Con voi cân nặng 2 tấn

Xem chi tiết

 


Bài 2 (SGK Toán 4 trang 23)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài 2 toán 4 trang 23

Bài giải

Bài 2 toán 4 trang 23

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 23)

Tính :

Bài giải:

18 yến + 26 yến = 44 yến

135 tạ × 4 = 540 tạ

648 tạ – 75 tạ = 573 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 23)

Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối, chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối ? 

Hướng dẫn:

– Đề bài hỏi tạ muối, nên ta đổi 3 tấn muối sang tạ

– Rồi thực hiện các phép tính

Bài giải

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Bảng đơn vị đo khối lượng


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy