Những hạt thóc giống – Tập đọc 4

Những hạt thóc giống – Tập đọc lớp 4. Mục tiêu bài học yêu cầu học sinh đọc trơn toàn bài. Biết đọc bài với giọng kể chậm rãi, cảm hứng ca ngợi đức tính trung thực của chú bé mồ côi. Đọc phân biệt lời nhân vật với lời kể chuyện. Đọc đúng ngữ điệu câu kể và câu hỏi.


Tập đọc lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Bài đọc

Những hạt thóc giống

Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.

Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước nhà vua, quỳ tâu:

– Tâu Bệ hạ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được.

Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không. Không ai trả lời. Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:

– Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được ? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta !

Rồi vua dõng dạc nói tiếp :

– Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.

TRUYỆN DÂN GIAN KHMER

Bệ hạ: từ gọi vua với ý tôn kính

Sững sờ: lặng người đi vì kinh ngạc hoặc quá xúc động

Dõng dạc: (nói) to, rõ ràng, dứt khoát

Hiền minh: có đức độ và sáng suốt

Video bài giảng:

 

2. Tìm hiểu bài

Bài văn được chia thành 4 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu … sẽ bị trừng phạt.

– Đoạn 2: Có chú bé mồ côi … nảy mầm được.

– Đoạn 3: Mọi người … thóc giống của ta.

– Đoạn 4: Rồi vua dõng dạc … ông vua hiền minh.

Câu 1 (SGK Tiếng Việt 4 trang 47)

Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi ?

Trả lời

Vua muốn chọn một người trung thực để truyền ngôi.

Xem chi tiết

 


Câu 2 (SGK Tiếng Việt 4 trang 47)

Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế ?

Trả lời

Nhà vua phát cho mỗi người dân một thúng thóc giống đã được luộc kĩ và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi báu, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Xem chi tiết

 

Câu 3 (SGK Tiếng Việt 4 trang 47)

Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người ?

Trả lời

Chôm dũng cảm, dám nói sự thật, không sợ bị trừng phạt.

Xem chi tiết

 

Câu 4 (SGK Tiếng Việt 4 trang 47)

Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý ?

Trả lời

– Vì người trung thực bao giờ cũng nói thật, không vì lợi ích của mình mà nói dối, làm hỏng việc chung.

– Vì người trung thực thích nghe nói thật, nhờ đó làm được nhiều việc có lợi cho dân cho nước.

– Vì người trung thực dám bảo vệ sự thật, bảo vệ nguời tốt.

Xem chi tiết

 

Nội dung:

Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật.

Tập đọc 4

Bài tiếp theo: Gà Trống và Cáo


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy