So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên – Toán lớp 4

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiênToán lớp 4. Bài học nhằm giúp các em học sinh biết cách so sánh hai số tự nhiên. Biết đặc điểm về thứ tự của các số tự nhiên.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. So sánh các số tự nhiên:

a. Trong hai số tự nhiên:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

Ví dụ: 100 > 99 ( 100 có ba chữ số nên lớn hơn 99 có hai chữ số )

– Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

Ví dụ:

So sánh 29 869 và 30 005: cả hai đều có năm chữ số, ở hàng chục nghìn 2 < 3, nên 29 869 < 30 005

So sánh 25 136 và 23 894: cả hai đều có năm chữ số, hàng chục nghìn cùng là 2, ta tiếp tục so sánh hàng nghìn  5 > 3, nên 25 136 > 23 894

– Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Ví dụ: 12 506 = 12 506 ( các cặp số từ hàng chục nghìn cho đến các cặp số ở hàng đơn vị đều bằng nhau )

Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn, hoặc bé hơn, hoặc bằng số kia.


b. Nhận xét:

– Trong dãy số tự nhiên: 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; …. :

+ Số đứng trước bé hơn số đứng sau: 8 < 9

+ Số đứng sau lớn hơn số đứng trước: 9 > 8

– Trên tia số: 

+ Số ở gần gốc 0 hơn là số bé hơn:  1 < 5 ; 2 < 5

+ 0 là số tự nhiên bé nhất: 0 < 1 ; 0 < 2

+ Số ở xa gốc 0 hơn là số lớn hơn : 12 > 11 ; 12 > 10

Video bài giảng:

 

2. Xếp thứ tự các số tự nhiên

Vì có thể so sánh các số tự nhiên nên có thể xếp thứ tự các số tự nhiên từ bé đến lớn hoặc ngược lại:

Ví dụ: Với các số 7698 ; 7968 ; 7896 ; 7869 có thể:

– Xếp thứ tự từ bé đến lớn: 7698 ; 7869 ; 7896 ; 7968

– Xếp thứ tự từ lớn đến bé: 7968 ; 7896 ; 7869 ; 7698

3. Thực hành 

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 22)

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên - Toán lớp 4

Bài giải

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Xem chi tiết

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 22)

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316 ; 8136 ; 8361.

b) 5724 ; 5742 ; 5740.

c) 64 831 ; 64 813 ; 63 841.

Trả lời

a. 8136 ; 8316 ; 8361

b. 5724 ; 5740 ; 5742

c. 64 813 ; 64 831 ; 64 841

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 22)

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942 ; 1978 ; 1952 ; 1984.

b) 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954.

Trả lời

a. 1984 ; 1978 ; 1952 ; 1942

b. 1969 ; 1954 ; 1945 ; 1890

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 22


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.