Từ ghép và từ láyI. Nhận xét:

Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có gì khác nhau ?

Gợi ý:

– Từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành ?

– Từ phức nào do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành ?

Video bài giảng:

 

II. Ghi nhớ:

Có hai cách chính để tạo từ phức là:

1. Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép.

M: tình thương, thương mến,…

2. Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau. Đó là các từ láy.

M: săn sóc, khéo léo, luôn luôn,…


III. Luyện tập: 

1. Hãy xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: từ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa:

a. Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đổng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.

Theo Hoàng Lê

b. Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre thông thanh cao giản di, chí khí như người.

Thép Mới

Trả lời

Xem chi tiết

 

2. Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây:

a. Ngay

b. Thẳng

c. Thật

Trả lời

Xem chi tiết

 

Tiếng Việt 4Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy