Tre Việt Nam – Tập đọc 4

Tre Việt Nam

Tre Việt NamTập đọc lớp 4. Mục đích bài học yêu cầu học sinh biết đọc lưu loát toàn bài, giọng đọc diễn cảm, phù hợp với nội dung cảm xúc (ca ngợi cây tre Việt Nam) và nhịp điệu của các câu thơ, đoạn thơ.


Tập đọc lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Bài đọc

Tre Việt Nam - Tập đọc lớp 4

Lũy thành: bờ cao, thường đắp bằng đất hoặc xây bằng gạch đá để bảo vệ khu vực bên trong (lũy tre: hàng tre trồng rất dày làm hàng rào bảo vệ)

Video bài giảng:

 

2. Tìm hiểu bài:

Bài thơ chia làm 4 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến … nên lũy nên thành tre ơi ?

– Đoạn 2: Tiếp theo đến … hát ru lá cành.

– Đoạn 3: Tiếp theo đến … truyền đời cho măng.

– Đoạn 4: Phần còn lại.


Câu 1 (SGK Tiếng Việt 4 trang 42)

Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam :

a) Cần cù

b) Đoàn kết

c) Ngay thẳng

Trả lời

– Hình ảnh tượng trưng cho tính cần cù:

Ở đâu tre cũng xanh tươi / Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu ; Rễ siêng không ngại đất nghèo / Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

– Hình ảnh tượng trưng cho gợi lên phẩm chất đoàn kết: 

Khi bão bùng, tre tay ôm tay níu cho gần nhau thêm. / Thương nhau, tre chẳng ở riêng mà mọc thành lũy. /Tre giàu đức hi sinh, nhường nhịn: lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc, tre nhường cho con.

– Hình ảnh cho thấy tính ngay thẳng: 

Tre già thân gãy cành rơi vẫn nguyên cái gốc cho con. / Măng luôn luôn mọc thẳng: Nòi tre đâu chịu mọc cong. Búp măng non đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.

Xem chi tiết

 

Câu 2 (SGK Tiếng Việt 4 trang 42)

Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non ? Vì sao ?

Trả lời

Có manh áo cộc, tre nhường cho con: cái mo tre màu nâu, bao quanh cây măng lúc mới mọc như chiếc áo mà tre nhường cho con.

Nòi tre đâu chịu mọc cong; Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường: măng khỏe khoắn, ngay thẳng, khẳng khái, không chịu mọc cong.

Xem chi tiết

 

Nội dung:

Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam. Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam: giàu tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực.

Tập đọc 4

Bài tiếp theo: Những hạt thóc giống


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.