Nước Âu Lạc – Lịch sử 4

Nước Âu LạcLịch sử lớp 4. Mục tiêu bài học, học sinh biết: nước Âu Lạc là sự tiếp nối của nước Văn Lang. Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng. Sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc. Nguyên nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà.


Lịch sử lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NywZcZoKTXA[/embedyt]

1. Sự ra đời và phát triển của nước Âu Lạc

– Ở vùng núi phía bắc nước Văn Lang, bên cạnh người Lạc Việt, còn có người Âu Việt. Họ cũng biết chế tạo đồ đồng thau, trồng lúa, chăn nuôi, đánh cá và có những tục lệ giống người Lạc Việt. Dân Lạc Việt và Âu Việt sống hòa hợp với nhau.

– Năm 218 TCN, quân Tần (Trung Quốc ngày nay) tràn xuống xâm lược các nước phương Nam. Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Viêt đánh bại quân Tần. Sau đó xây dựng nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương. Dời kinh đô về Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay).

Nước Âu Lạc - Lịch sử lớp 4

– Thời Âu Lạc, người dân đã biết sử dụng lưỡi cày đồng, biết rèn sắt, biết chế tạo nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên. An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa.

Nước Âu Lạc - Lịch sử 4

2. Cuộc xâm lược của Triệu Đà

– Triệu Đà là vua của nước Nam Việt nhiều lần xâm lược Âu Lạc nhưng đều thất bại.

– Tương truyền, biết không thể thắng người Âu Lạc bằng quân sự, Triệu Đà vờ giảng hòa. Cho con là Trọng Thủy sang làm rể để nắm cách bố trí lực lượng và chia rẽ nội bộ những người đứng đầu nhà nước Âu Lạc.

– Năm 179 TCN, Triệu Đà đem quân sang đánh Âu Lạc, An Dương Vương thua trận, tự vẫn.

– Từ đó, nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.


Ghi nhớ:

Cuối thế kỉ III TCN, nước Âu Lạc tiếp nối nước Văn Lang. Nông nghiệp tiếp tục được phát triển. Kĩ thuật chế tạo ra nỏ bắn được nhiều mũi tên và việc xây dựng thành Cổ Loa là những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc.

Năm 179 TCN, quân Triệu Đà đã chiếm được Âu Lạc. 

3. Câu hỏi:

Câu 1 (SGK Lịch sử 4 trang 17)

Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Trả lời

Năm 218 TCN, quân Tần (Trung Quốc ngày nay) tràn xuống xâm lược các nước phương Nam. Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt và người Lạc Việt đánh lui giặc ngoại xâm rồi sau đó dựng nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương. Nhà nước Âu Lạc ra đời từ đó.

Xem chi tiết

 

Câu 2 (SGK Lịch sử 4 trang 17)

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì ?

Trả lời

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là:

– Chế tạo ra nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên

– Việc xây dựng được thành Cổ Loa kiên cố.

Xem chi tiết

 

Lịch sử 4

Bài tiếp theo: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy