Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

Thế lực ngầm – Tập 11Video bài giảng:

 

1. Cách sử dụng bản đồ:

Bản đồ có rất nhiều loại. Mỗi loại bản đồ có những thông tin riêng. Muốn sử dụng bản đồ cần theo các bước sau:

– Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì.

– Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng lịch sử hoặc địa lí.

– Tìm đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ dựa vào kí hiệu.

Ghi nhớ:

Muốn sử dụng bản đồ, ta phải đọc tên bản đồ, xem bảng chú giải và tìm đối tượng lịch sử hoặc đại lí trên bản đồ.

Địa lí 4Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.