Luyện tập trang 16 – Toán lớp 4

Luyện tập trang 16Toán lớp 4. Bài học nhằm mục đích củng cố cách đọc số, viết số đến lớp triệu. Ngoài ra, bài “Luyện tập trang 16” còn giúp học sinh nhận biết được giá trị của từng chữ số trong số đó.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UxU37Z4GFwQ[/embedyt]

 

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 16)

Viết theo mẫu:

Luyện tập trang 16 - Toán lớp 4

Bài giải

Luyện tập trang 16

Xem chi tiết

 

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 16)

Đọc các số sau:

Bài giải

32 640 507: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm linh bảy.

8 500 658: Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám.

830 402 960: Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi.

85 000 120: Tám mươi lăm triệu không nghìn một trăm hai mươi.

178 320 005: Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn không trăm linh năm.

1 000 001: Một triệu không nghìn không trăm linh một.

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 16)

Viết các số sau:

a) Sáu trăm mười ba triệu

b) Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn

c) Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba

d) Tám mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai

e) Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi

Bài giải

a) 613 000 000

b) 131 405 000

c) 512 326 103

d) 86 004 702

e) 800 004 720.

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 16)

Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

Bài giải

a) Chữ số 5 trong số 715 638 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 5000.

b) Chữ số 5 trong số 571 638 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là 500 000.

c) Chữ số 5 trong số 836 571 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 500.

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 17


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy