Con người cần gì để sống ? – Khoa học 4

Con người cần gì để sống ?

Con người cần gì để sống ?Khoa học lớp 4. Mục tiêu sau bài học, học sinh có khả năng nêu được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình. Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thần mà chỉ con người mới cần trong cuộc sống.


Khoa học lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng:

 

1. Con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Con người cần gì để sống ? - Khoa học lớp 4

Con người không thể sống thiếu ô-xi quá 3 – 4 phút, không thể nhịn uống nước 3 – 4 ngày, cũng không thể nhịn ăn 28 – 30 ngày.


2. Cuộc sống của con người còn cần những gì ?

Con người cần gì để sống ?

Ngoài không khí để thở, thức ăn, nước uống. Con người còn cần:

– Có quần áo, nhà ở, bàn, ghế, xe cộ, ti vi, …

– Con người cần được đi học để có hiểu biết, chữa bệnh khi bị ốm, giải trí,…

– Con người cần có tình cảm với những người xung quanh như trong: gia đình, bạn bè, làng xóm, …

Nội dung: 

Con người, động vật, thực vật đều rất cần: Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng. Ngoài ra con người còn cần các điều kiện về tinh thần, xã hội. Chúng ta cần bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xung quanh, các phương tiện giao thông và công trình công cộng, tiết kiệm nước, biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh.

3.Câu hỏi

  • Kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống của mình ?

Điều kiện vật chất: thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, các đồ dùng trong gia đình, các phương tiện đi lại,…

Điều kiện tinh thần, văn hóa, xã hội: tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm, các phương tiện học tập, vui chơi, giải trí,…

Xem chi tiết

Khoa học 4

Bài tiếp theo: Trao đổi chất ở người


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.