Triệu và lớp triệu – Toán lớp 4

Triệu và lớp triệu

Triệu và lớp triệuToán lớp 4. Bài học giúp học sinh biết về hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu. Nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu về lớp triệu

10 trăm nghìn gọi là 1 triệu, viết là: 1 000 000.

10 triệu gọi là 1 chục triệu, viết là: 10 000 000

10 chục triệu gọi là 1 trăm triệu, viết là: 100 000 000

Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

Video bài giảng:

 

2. Thực hành về lớp triệu

Bài 1 (trang 13 SGK Toán 4)

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Bài giải

 

Kết quả: 1 triệu ; 2 triệu ; 3 triệu ; 4 triệu ; 5 triệu ; 6 triệu ; 7 triệu ; 8 triệu ; 9 triệu ; 10 triệu.

Xem chi tiết

 


Bài 2 (trang 13 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Triệu và lớp triệu

Bài giải

 

Bài tập 1 trang 13 toán 4

Xem chi tiết

 

Câu 3 (trang 13 SGK Toán 4)

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

 

Triệu và lớp triệu Toán lớp 4

Bài giải

 

Mười lăm nghìn:

15 000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0

Ba trăm năm mươi:

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0

Sáu trăm:  

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0

Một nghìn ba trăm:  

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0

Năm mươi nghìn:

50 000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

Bảy triệu:

7 000 000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

Ba mươi sáu triệu:

36 000 000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

Chín trăm triệu:

900 000 000 có 9 chữ số, có 8 chữ 0

Xem chi tiết

 

Câu 4 (trang 14 SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Bài tập 4 toán 4 trang 14

Bài giải

 

Lớp triệu

Xem chi tiết

Toán 4

Bài tiếp theo: Triệu và lớp triệu (tiếp theo)


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.