So sánh các số có nhiều chữ số – Toán lớp 4

So sánh các số có nhiều chữ sốToán lớp 4. Mục tiêu giúp các em học sinh nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số.


Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. So sánh các số có nhiều chữ số

a) Ví dụ 1: So sánh 99 578 và 100 000

Số 99 578 có ít chữ số hơn số 100 000 nên 99 578 < 100 000 hay 100 000 > 99 578

b) Ví dụ 2: So sánh 693 251 và 693 500

Hai số này có số chữ số bằng nhau.

Các chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6, hàng chục nghìn đều bằng 9, hàng nghìn đều bằng 3.

Đến hàng trăm có 2 < 5.

Vậy: 693 251 < 693 500; hay 693 500 > 693 251.

Video bài giảng:

 

2. Thực hành

Bài 1 (SGK trang 13)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

So sánh các số có nhiều chữ số - Toán lớp 4

Hướng dẫn:

– Trong hai số:

+ Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

– Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

– Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

Bài giải

So sánh các số có nhiều chữ số

Xem chi tiết

 

Bài 2 (SGK trang 13)

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 902 011.

Bài giải

Số lớn nhất là:  902 011

Xem chi tiết

 


Bài 3 (SGK trang 13)

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467 ; 28 092 ; 943 567 ; 932 018.

Bài giải

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :

2467 ; 28 092 ; 932 018 ; 943 567.

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK trang 13)

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào ?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào ?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào ?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào ?

Bài giải

a) Số lớn nhất có ba chữ số là:  999

b) Số bé nhất có ba chữ số là số: 100

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số: 999 999

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số: 100 000

Xem chi tiết

Học trực tuyến

Bài tiếp theo: Triệu và lớp triệu


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy