Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Luyện tập về cấu tạo của tiếng – Luyện từ và câu lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh phân tích được cấu tạo của tiếng trong một số câu.Luyện từ và câu lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Video bài giảng “Luyện tập về cấu tạo của tiếng” :

Bài 1 (SGK Tiếng Viêt 4 trang 12)

Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau .

Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Luyện tập về cấu tạo của tiếng - Luyện từ và câu lớp 4
Bài giải

Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu

Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Tiếng Việt 4 trang 12)

Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên.

Bài giải

Hai tiếng bắt vần với nhau trong hai câu trên là: ngoài – hoài (vần giống nhau: oai)

Xem chi tiết

 


Câu 3 (SGK Tiếng Việt 4 trang 12)

Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn :

Bài tập 3 trang 12 Tiếng Việt 4
Bài giải

Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt – thoắt; xinh – nghênh

–  Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt – thoắt (vần oăt)

–  Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh – nghênh (vần inh – ênh)

Xem chi tiết

Câu 4 (SGK Tiếng Việt 4 trang 12)

Qua các bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau ?

Bài giải

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau. Có thể giống hoàn toàn hay không hoàn toàn.

Xem chi tiết

Câu 5 (SGK Tiếng Việt 4 trang 12)

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên, mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường.

(Là chữ gì ?)

Giải câu đố 

Dòng 1: Chữ bút bớt đầu thành chữ út.
Dòng 2: Bỏ hết đầu đuôi thì chữ bút thanh ú.
Dòng 3, 4: Để nguyên thì chữ đó là chữ bút.

Xem chi tiết

Luyện từ và câu 4

Bài tiếp theo: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.