Cấu tạo của tiếng – Tiếng Việt 4

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Cấu tạo của tiếngLuyện từ và câu lớp 4. Bài học nhằm mục đích giúp học sinh nắm được cấu tạo cơ bản của đơn vị tiếng. Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng.


I. Nhận xét về cấu tạo của tiếng

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng ?

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng /
Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn /

=> Có tất cả 14 tiếng

Video bài giảng:

 

2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó ?

Trả lời:

bờ – âu – bâu – huyền – bầu

3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành ?

Trả lời:

Cấu tạo của tiếng

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

Bảng phân tích:

Bảng phân tích cấu tạo của tiếng

Nhận xét:

– Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

– Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).


II. Ghi nhớ

1. Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau:2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

III. Luyện tập

1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng


Bài giải

Bảng phân tích:


Xem chi tiết

 

2. Giải câu đố sau:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

(Là chữ gì ?)

Bài giải

Để nguyên là sao, bớt âm đầu thành ao. Vậy chữ đó là chữ sao.

Xem chi tiết

 

Luyện từ và câu 4

Bài tiếp theo: Luyện tập về cấu tạo của tiếng


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.