Các số có sáu chữ số – Toán lớp 4

Các số có sáu chữ số – Toán lớp 4. Bài học nhằm giúp các em học sinh ôn lại quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề. Biết viết và đọc các số có tới sáu chữ số.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Hướng dẫn giải chi tiết chương trình Toán lớp 4.

1. Số có sáu chữ số

a) Đơn vị – Chục – Trăm

Ôn đơn vị - chục - trăm

b) Nghìn – Chục nghìn – Trăm nghìn:

Ôn nghìn - chục nghìn - trăm nghìn

Nghìn - chục nghìn - trăm nghìn

Bảng đọc và viết số

Viết số: 432 516

Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu

Video bài giảng

 

Thực hành đọc viết các số có sáu chữ số 

Bài tập 1 (SGK Toán lớp 4 trang 9)

Viết theo mẫu:

a) Mẫu:

cac-so-co-sau-chu-so

Viết số: 313 214

Đọc: Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn

b)

cac-so-co-sau-chu-so

Hướng dẫn thực hiện:

Thực hiện theo mẫu ở câu a

Bài giải


Các số có sáu cữ số

Viết số: 523 453.

Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba.

Xem chi tiết


Bài 2 (SGK Toán lớp 4 trang 9)

Số có sáu chữ số

Bài giải

cac-so-co-sau-chu-so

Xem chi tiết

 

Bài 3 (SGK Toán lớp 4 trang 10)

Đọc các số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Hướng dẫn thực hiện:

Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

Bài giải

 

96 315 đọc là: chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm;

796 315 đọc là: bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm;

106 315 đọc là: một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm;

106 827 đọc là: một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy.

Xem chi tiết

 

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 10)

Viết các số sau:

a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm

b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu

c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba

d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai

Hướng dẫn thực hiện:

– Dựa vào cách đọc rồi viết các số đã cho.

– Khi viết số ta viết các chữ số từ hàng cao đến hàng thấp.

Bài giải

 

a) 63 115

b) 723 936

c) 943 103

d) 860 372

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Luyện tập trang 10


Trả lời

© 2024 Newclip - WordPress Theme by WPEnjoy