Luyện tập trang 7 (SGK Toán 4) – Toán lớp 4

Luyện tập trang 7 (SGK Toán 4)

Luyện tập trang 7 Toán lớp 4. Nhằm giúp học sinh luyện tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ. Làm quen công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

Hướng dẫn chi tiết – Bài: Luyện tập trang 7 Toán lớp 4

Bài 1 (SGK Toán lớp 4 trang 7)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu) :

Luyện tập trang 7 Toán lớp 4

 

Hướng dẫn thực hiện:

Thay chữ bằng số, rồi tính giá trị của các biểu thức đã cho.

Bài giải

Xem chi tiết

 

Giải bài 1 toán lớp 4 trang 7

[/đọc thêm]

 

Bài 2 (SGK Toán lớp 4 trang 7)

Tính giá trị của biểu thức:

toan-lop-4

 

Hướng dẫn thực hiện:

– Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho, rồi tính giá trị của biểu thức đó.

– Lưu ý khi tính giá trị biểu thức :

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Bài giải 

Xem chi tiết

[/đọc thêm]


Bài 3 (SGK Toán  4 trang 7)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

toan-lop-4

 

Hướng dẫn thực hiện:

– Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho, rồi tính giá trị của biểu thức đó.

– Lưu ý khi tính giá trị biểu thức :

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Bài giải

Xem chi tiết

 

Với  c = 7  thì:

7 + 3 × c = 7 + 3 × 7 = 7 + 21 = 28 ;

Với  c = 6  thì:

(92 – c) + 81 = (92 – 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;

Với  c = 0  thì:

66 × c + 32 = 66 × 0 + 32 = 0 + 32 = 32.

Bảng kết quả: 

toan-lop-4

[/đọc thêm]

 

Bài 4 (SGK Toán lớp 4 trang 7)

Một hình vuông có độ dài cạnh là a

Gọi chu vi hình vuông là P. Ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3 cm; a = 5dm; a = 8 m.

Hướng dẫn thực hiện:

Thay chữ “a” bằng các số đã cho vào biểu thức, rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Bài giải

Xem chi tiết

[/đọc thêm]

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Các số có sáu chữa số


Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.