Ảnh Tết Trung Thu ở Miền Nam cách đây hơn 60 năm

 

Tết Trung Thu xưa ở Miền-Nam cách đây hơn 60 năm và buổi tổ chức cho thiếu nhi tại công viên Tao Đàn xưa của chánh phủ Việt-Nam Cộng-Hòa.

Ảnh hài hước: Hái trộm