Bài giảng điện tử: Các số có sáu chữ số

Thư viện bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử: Các số có sáu chữ số

Môn: Toán lớp 4

Bài: Các số có sáu chữ số


Các số có sáu chữ số
Đơn vị – Chục – Trăm
Nghìn – Chục nghìn – Trăm nghìn
Viết số: 432516
Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sauTrả lời