Bài giảng điện tử: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Thư viện bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Môn: Tập đọc lớp 4

Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)


Bài giảng điện tử: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Mục tiêu, yêu cầu
1. Đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể hiện ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng, tình huống biến chuyển của truyện (từ hồi hợp, căng thẳng tới hả hê), phù hợp với lời nói và suy nghĩ của nhân vật Dế Mèn (một người nghĩa hiệp, lời lẽ đanh thép,dứt khoát)
2. Hiểu được nội dung của bài: ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối, bất hạnh.Trả lời