Bài giảng điện tử: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Thư viện bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Môn: Tập đọc lớp 4

Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu


Bài giảng điện tử: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài. Tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi được vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.
Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc……Trả lời