Câu kể Ai thế nào ?

Câu kể Ai thế nào ?Luyện từ và câu lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh nhận diện được câu kể Ai thế nào ?. Xác định được bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu.Luyện từ và câu – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Câu kể Ai thế nào ?

II. Kiến thức

1. Nhận xét

a. Đọc đoạn văn sau:

Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

Theo Hữu Trị

b. Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu ở đoạn văn trên.

M: Cây cối xanh um

Bài làm

– Bên đường, cây cối xanh um.

– Nhà cửa thưa thớt dần.

– Chúng thật hiền lành.

– Anh trẻ và thật khỏe mạnh.

c. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được.

M: Cây cối thế nào ?

Bài làm

–  Bên đường, cây cối thế nào ?

–  Nhà cửa thế nào ?

–  Chúng (đàn voi) thế nào ?

–  Anh (người quản tượng)  thế nào ?

d. Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu:

M: Cây cối xanh um

Bài làm

– Bên đường, cây cối xanh um.

Nhà cửa thưa thớt dần.

Chúng thật hiền lành.

Anh trẻ và thật khỏe mạnh.

e. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được:

M: Cái gì xanh um ?

Bài làm

– Bên đường, cái gì xanh um ?

Cái gì thưa thớt dần ?

Những con gì thật hiền lành ?

Ai trẻ và thật khỏe mạnh ?

2. Ghi nhớ

Câu kể Ai thế nào ? gồm hai bộ phận:

– Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì) ?

– Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào ?


III. Luyện tập

Bài tập 1 (SGK TV4 -Tập 2 – trang 24)

Đọc và trả lời các câu hỏi:

Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo.

Theo Duy Thắng

a) Tìm các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn trên.

b) Xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được.

c) Xác định vị ngữ của các câu vừa tìm được.

Bài làm

a) Các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn trên:

– Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường.

– Căn nhà trống vắng.

– Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi.

– Anh Đức lầm lì, ít nói

– Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo.

b + c) Xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu

Câu kể Ai thế nào ? - Tiếng Việt 4

Bài tập 2 (SGK TV4 -Tập 2 – trang 24)

Kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể có sử dụng một số câu kể Ai thế nào ?

Bài làm

Tham khảo:

Tổ em gồm mười bạn. Bạn Nam là tổ trưởng. Nam rất hoạt bát, năng nổ. Trí là tổ phó. Bạn ấy chậm rãi và chín chắn. Bạn Hưng rất hiền lành. Còn Hải thì lém lỉnh nhất tổ. Thuỳ xinh xắn và dịu dàng. Lan sôi nổi, tháo vát. Ngọc thì nhu mì và nhút nhát. Tuy mỗi người mỗi tính cách nhưng chúng em đều chăm chỉ học hành và đoàn kết với nhau nên vẫn luôn được cô giáo khen ngợi.

Luyện từ và câu 4Trả lời