Kỳ quan Thế giới: Cảng Tipasa

Cảng Tipasa

Tipasa vốn là một cảng thương mại cổ của người Punic, nằm bên bờ Đại Trung Hải. Tipasa đã bị người La Mã chiếm và biến nó thành một căn cứ quân sự chiến lược. Nhằm phục vụ mưu đồ chinh phục các vương quốc người Mauritania. Ngày nay nơi này chỉ còn một số vết tích đổ nát của người La Mã, người Thiên chúa giáo, người Byzantine và của người Phoenician, nằm dọc theo các di tích như Kbor er Roumia, một lăng mộ Hoàng gia của người Mauritania.

newclip.net

Trả lời