Kỳ quan Thế giới: Thung lũng M’zab

Thung lũng M’zab

Thung lũng M’zab do người Ibadites tạo dựng lên. Thung lũng này nằm xung quanh năm thành phố do nhân dân địa phương nâng cấp sửa chữa từ thế kỷ thứ X.

Các công trình kiến trúc tại thung lũng M’zab đơn giản thực dụng, thích hợp với môi trường và phù hợp với sinh hoạt cộng đồng dân cư, đồng thời vẫn giữ được cấu trúc gia đình. Nó là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhà quy hoạch, thiết kế đô thị ngày nay.

newclip.net

Trả lời