Làm quen với bản đồ (tiếp theo)Video bài giảng:

 

1. Cách sử dụng bản đồ:

Bản đồ có rất nhiều loại. Mỗi loại bản đồ có những thông tin riêng. Muốn sử dụng bản đồ cần theo các bước sau:

– Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì.

– Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng lịch sử hoặc địa lí.

– Tìm đối tượng lịch sử hoặc địa lí trên bản đồ dựa vào kí hiệu.

Ghi nhớ:

Muốn sử dụng bản đồ, ta phải đọc tên bản đồ, xem bảng chú giải và tìm đối tượng lịch sử hoặc đại lí trên bản đồ.

Địa lí 4Leave a Reply