Góc nhọn, góc tù, góc bẹt – Toán 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt – Toán lớp 4. Mục tiêu bài học, giúp học sinh có biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Biết dùng ê kê để nhận dạng các góc.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Video bài giảng:

 

Tóm tắt kiến thức:

– Góc nhọn bé hơn góc vuông. Đọc là: “Góc nhọn đỉnh O ; cạnh OA, OB”.

– Góc tù lớn hơn góc vuông. Đọc là:”Góc tù đỉnh O ; cạnh OM, ON”.

– Góc bẹt bằng hai góc vuông. Đọc là:”Góc bẹt đỉnh O ; cạnh OC, OD”.

2. Luyện tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 49)

Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Toán 4

Hướng dẫn: 

Dùng ê kê để nhận dạng các góc.

Bài giải

Góc đỉnh C ; cạnh CI, CK là góc vuông.

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Toán lớp 4

Góc đỉnh A ; cạnh AM, AN và góc đỉnh D ; cạnh DV, DU là các góc nhọn.

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc đỉnh B ; cạnh BP, BQ và góc đỉnh O ; cạnh OG, OH là các góc tù.

Góc đỉnh E ; cạnh EX, EY là góc bẹt.

Xem chi tiết


Bài 2 (SGK Toán 4 trang 49)

Trong các hình tam giác sau:

– Hình tam giác nào có ba góc nhọn ?

– Hình tam giác nào có góc vuông ?

– Hình tam giác nào có góc tù ?

Hướng dẫn:

Có thể dùng ê kê để nhận biết các góc trong mỗi hình tam giác có là góc nhọn, góc vuông, góc tù.

Bài giải

Hình tam giác có ba góc nhọn:

Hình tam giác có góc vuông: góc vuông đỉnh E

– Hình tam giác có góc tù: góc tù đỉnh N

Xem chi tiết

 

Toán 4

Bài tiếp theo: Hai đường thẳng vuông góc


Trả lời