Bảng phiên âm tiếng Anh IPA

 

Học bảng phiên âm tiếng Anh IPA. Cách phát âm chuẩn 44 âm quốc tế.

Học trực tuyến