Luyện tập trang 114

Luyện tập trang 114Toán lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh củng cố và hình thành kỹ năng rút gọn phân số. Nhận biết hai phân số bằng nhau.Toán 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

I. Bài giảng

Video bài giảng “Luyện tập trang 114”

II. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 114)

Rút gọn các phân số:

Luyện tập trang 114 - Toán lớp 4

Bài làm

\dfrac{14}{28} = \dfrac{14 : 14}{28 : 14} = \dfrac{1}{2}

\dfrac{25}{50} = \dfrac{25 : 25}{50 : 25} = \dfrac{1}{2}

\dfrac{48}{30} = \dfrac{48 : 6}{30 : 6} = \dfrac{8}{5}

\dfrac{81}{54} = \dfrac{81 : 27}{54 : 27} = \dfrac{3}{2}

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 114)

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \dfrac{2}{3} ?

Luyện tập trang 114 - Toán 4

Bài làm

\dfrac{20}{30} = \dfrac{20 : 10}{30 : 10} = \dfrac{2}{3}

\dfrac{8}{12} = \dfrac{8 : 4}{12 : 4} = \dfrac{2}{3}

\dfrac{8}{9} là phân số tối giản

Vậy: \dfrac{20}{30} = \dfrac{8}{12} = \dfrac{2}{3}


Bài 3 (SGK Toán 4 trang 114)

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \dfrac{25}{100} ?

Luyện tập trang 114

Bài giải

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản, ta có:

\dfrac{25}{100} = \dfrac{25 : 25}{100 : 25} = \dfrac{1}{4}

\dfrac{50}{150} = \dfrac{50 : 50}{150 : 50} = \dfrac{1}{3}

\dfrac{5}{20} = \dfrac{5 : 5}{20 : 5} = \dfrac{1}{4}

\dfrac{8}{32} = \dfrac{8 : 8}{32 : 8} = \dfrac{1}{4}

Vậy: \dfrac{25}{100} = \dfrac{5}{20} = \dfrac{8}{32}

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 114)

Tính (theo mẫu):

a) \dfrac{2 \times 3 \times 5}{3 \times 5 \times 7}

b) \dfrac{8 \times 7 \times 5}{11 \times 8 \times 7}

c) \dfrac{19 \times 2 \times 5}{19 \times 3 \times 5}

Chú ý: Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho 3, rồi cùng chia nhẩm cho 5.

Bài làm

Toán 4Trả lời