Mất nhau rồi

  1. Mất nhau rồi 4:19

MẤT NHAU RỒI

Sáng tác: Ngân Trang

Ca sĩ: Tuấn Vũ

Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi

Anh nói ra đi trắng đen một lời

Có gì mà ngại anh ơi

Có gì mà đành gian dối

Em không hề kết tội anh đâu

 

Duyên tình không trọn gieo neo làm chi

Em cũng như anh sướng vui được gì

Chẳng thà đường tình đôi ngã

Em về trọn tình duyên mới

Còn anh đi cưới vợ là xong

 

ÐK:

Duyên kiếp đôi ta từ nay thôi bẽ bàng

Kỷ niệm chôn kín trong tim

Ðời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ

Bận lòng chi mối duyên hờ

 

Duyên tình không vẹn xa nhau là hơn

Dan díu chi thêm đớn đau tủi hờn

Có gì mà ngại anh ơi

Có gì mà đành suy tính

Tình không thương xin đừng lụy vương.

Read more

Leave a Reply