Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Mở rộng vốn từ: Tổ quốc – Tiếng Việt 5 tập 11. Bài giảng

Video bài giảng: “Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

2. Tìm hiểu bài

Câu 1 (SGK Tiếng Việt 5 trang 18)

Tìm trong bài Thư gửi các học sinh hoặc Việt Nam thân yêu những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.

Hướng dẫn:

a) Thư gửi các học sinh: nước nhà, non sông.

b) Việt Nam thân yêu: đất nước, quê hương.

Câu 2 (SGK Tiếng Việt 5 trang 18)

Tìm thêm những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.

Hướng dẫn:

Những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc: đất nước ; quốc gia ; non sông ; giang sơn ; quê hương ; xã tắc ; quê cha đất tổ ; …

Câu 3 (SGK Tiếng Việt 5 trang 18)

Trong từ Tổ quốc, tiếng quốc có nghĩa là nước. Em hãy tìm thêm những từ chứa tiếng quốc.

Hướng dẫn:

vệ quốc, ái quốc, quốc gia, quốc ca, quốc khánh, quốc huy, quốc kì, quốc ngữ, quốc phòng, quốc tế, quốc sử, …

Câu 4 (SGK Tiếng Việt 5 trang 18)

Đặt câu với một trong những từ dưới đây:

a) Quê hương

b) Quê mẹ

c) Quê cha đất tổ

d) Nơi chôn rau cắt rốn

Hướng dẫn:

a) Quê hương em ở Chợ Lách – Bến Tre, một vùng nổi tiếng về cây trái.

b) Quê mẹ tôi có dòng kênh xanh và rặng dừa thẳng tắp.

c) Cho dù đi đâu, về đâu chúng ta cũng phải nhớ về quê cha đất tổ.

d) Cứ mỗi lần trở về thăm nơi chôn rau cắt rốn, ông tôi lại bồi hồi, xúc động.

Tiếng Việt 5Trả lời