Em chỉ bán vốn tự có

                                                   EM CHỈ BÁN VỐN TỰ CÓ

Đừng nhìn em như thế
Đừng ác cảm anh ơi
Em chọn nghề làm đĩ
Là quá lương thiện rồi!
Làm đĩ không trộm cướp
Chỉ bán cái của mình
Thuận mua và vừa bán
Giá cả rất phân minh!
Làm đĩ không hại nước
Và cũng chẳng hại dân
Chỉ là đem trao đổi
Cái mình – họ đang cần!
Trộm cũng không xấu lắm
Chỉ lén lút chôm đồ
Vẫn còn đang sĩ diện
Không chường mặt ra phô!
Cướp cũng không quá xấu
Bởi hành động công khai
Dẫu biết rằng có thể
Bị đạn bắn xuyên tai!
Loại bất lương thượng hạng
Chính là lũ quan tham
Trộm mà không dám nhận
Cướp mà nói không làm!
Chúng thường đi xế hộp
Giảng đạo đức nơi nơi
Nhưng lại là những kẻ
Hạ đẳng nhất trên đời!
Chúng mang danh ông tướng
Nhưng đánh bạc, bảo kê…
Vét vơ trăm, ngàn tỷ
Miệng thì nói: “Xin thề…!”
Chúng mang danh Chủ tịch,
Bí thư tỉnh nọ – kia
Tham ô và nhũng nhiễu
Miệng: “Liêm khiết” tía lia!
Chúng mang danh Bộ trưởng
Bán chức tước, phong thần
Bán tài nguyên, đất nước…
Miệng: “Làm việc vì dân!”
Hậu quả mà bọn chúng
Đem lại cho nhân dân
Xem ra còn khốc liệt
Hơn trộm cướp muôn lần!
Anh ơi! Em làm đĩ
Có khốn nạn lắm không?
Anh bình tâm suy nghĩ
Trả lời em thật lòng!
newclip.net

Trả lời