Nhà Lý dời đô ra Thăng Long – Lịch sử 4

Nhà Lý dời đô ra Thăng LongLịch sử lớp 4. Qua bài học này, học sinh biết tiếp theo nhà Lê là nhà Lý, Lý Thái Tổ là ông vua đầu tiên của nhà Lý. Ông cũng là người đầu tiên xây dựng kinh thành Thăng Long (nay là Hà Nội). Sau đó, Lý Thánh Tông đặt tên nước là Đại Việt. Kinh đô Thăng Long thời Lý ngày càng phồn thịnh.Lịch sử lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Sự ra đời của nhà Lý

Năm 1005, Lê Đại Hành mất, Lê Long Đỉnh lên làm vua. Nhà vua tính tình bạo ngược nên lòng người rất oán giận. Bấy giờ trong triều có viên quan tên là Lý Công Uẩn. Ông vốn thông minh, văn võ đều tài, đức độ cảm hóa được lòng người. Do vậy, khi vua Lê Long Đỉnh mất, các quan trong triều đã tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Đó là vua Lý Thái Tổ. Nhà Tiền Lê chấm dứt, nhà Lý bắt đầu từ đây (năm 1009).

Video bài giảng:

2. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

– Mùa xuân năm 1010,một lần từ kinh đô Hoa Lư trở lại thăm quê nhà ở Cổ Pháp (Bắc Ninh), Lý Thái Tổ có ghé qua thành cũ Đại La (nay là Hà Nội).

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long - Lịch sử 4

– Vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống ấm no thì phải dời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này.

– Mùa thu năm ấy, kinh đô được dời ra thành Đại La. Lý Thái Tổ phán truyền đổi tên Đại La thành Thăng Long (rồng bay lên). Đến đời vua Lý Thánh Tông, nước ta được đổi tên là Đại Việt.


3. Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý

– Tại kinh thành Thăng Long, nhà Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. Nhân dân tụ họp làm ăn ngày càng đông, tạo nên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp, vui tươi.

– Từ đó, Thăng Long (Hà Nội ngày nay) với hình ảnh “Rồng bay lên” ngày càng đẹp đẽ và trở thành niềm tự hào của người dân đất Việt.

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long - Lịch sử lớp 4

Ghi nhớ:

– Được tôn lên làm vua, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời kinh đô ra Đại La và đổi tên là Thăng Long. Sau đó, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt. 

– Thăng Long có nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. Dân cư tụ họp về Thăng Long ngày một đông.

4. Câu hỏi:

1. Vua Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô về thành Đại La ?

Trả lời

Mùa xuân năm 1010, một lần từ kinh đô Hoa Lư trở lại thăm quê nhà ở Cổ Pháp (Bắc Ninh), Lý Thái Tổ có ghé qua thành cũ Đại La (nay là Hà Nội). Vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống ấm nó thì phải rời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này.

Xem chi tiết

2. Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô ?

Trả lời

Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô vì:

– Đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi.

– Vua tin rằng muốn cho con cháu đời sau có được cuộc sống ấm no thì phải dời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này.

Xem chi tiết

3. Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác nữa ?

Trả lời

Thăng Long còn có các tên gọi khác như:

Tống Bình, Đại La, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Hà Nội…

Xem chi tiết

 

Lịch sử 4Trả lời