Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… – Toán 4

Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,…Toán lớp 4. Mục tiêu giúp học sinh biết cách thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10 ; 100 ; 1000 ; … và chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,… Vận dụng để tính nhanh khi nhân (hoặc chia) với (hoặc cho) 10 ; 100 ; 1000 ; ….Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Bài giảng

Bài giảng “Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,…”:

2. Nhân một số tự nhiên với 10 hoặc chia số tròn chục cho 10

2.1. a) 35 \times 10 = ?

Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,... - Toán lớp 4

Vậy: 30 \times 10 = 350

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

b) Ngược lại, từ:

Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,... - Toán 4

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2.2. Tương tự, ta có:

Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,...

2.3. Nhận xét chung:

– Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, …. ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, … chữ số 0 vào bên phải số đó.

– Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, …. ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.


3. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 59)

Tính nhẩm:

bia-1-toan-4-trang-59

Bài giải

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 60)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

300kg = … tạ

Cách làm:

Ta có:     100kg = 1 tạ

Nhẩm:    300 : 100 = 3

Vậy:        300kg = 3 tạ

70kg = … yến

800kg = … tạ

300 tạ = … tấn

120 tạ = … tấn

5000kg = … tấn

4000g = … kg

Bài giải

70kg = 7 yến                  120 tạ = 12 tấn

800kg = 8 tạ                  5000kg = 5 tấn

300 tạ = 30 tấn              4000g = 4kg

Xem chi tiết

 

Toán 4Trả lời