Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 – Toán 4

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0Toán lớp 4. Mục tiêu bài học giúp học sinh biết cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.Toán lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh Tiểu học.

I. Bài giảng

Video bài giảng:

II. Kiến thức 

1. Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0.

1324 x 20 = ?

Ta có thể tính như sau:

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 - Toán 4

Cách thực hiện:

– Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648.

– Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648 được 26480

Ngoài ra ta cũng có thể đặt tính rồi tính như sau:

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 - Toán lớp 4

Vậy: 1324 x 20 = 26480

2. Nhân các số có tận cùng là chữ số 0

230 x 70 = ?

Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau:

Nhân với số có tận cùng là chữ sô 0

Cách thực hiện:

– Nhân 23 với 7, được 161, viết 161.

– Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161, được 16100.

Ta cũng có thể đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: 230 x 70 = 16100


II. Thực hành

Bài 1 (SGK Toán 4 trang 62)

Đặt tính rồi tính:

a. 1342 x 40

b. 13546 x 30

c. 5642 x 200

Bài giải

Xem chi tiết

Bài 2 (SGK Toán 4 trang 62)

Tính:

a. 1326 x 300

b. 3450 x 20

c. 1450 x 800

Bài giải

a. 1326 x 300 = 397800

b. 3450 x 20 = 69000

c. 1450 x 800 = 1160000

Xem chi tiết

Bài 3 (SGK Toán 4 trang 62)

Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô ?

Tóm tắt:

Gạo: 50kg/1 bao

Ngô: 60kg/1 bao

Ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô

Ô tô chở được: ….kg?

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo ô tô chở là:

50 x 30 = 1500 (kg)

Số ki-lô-gam ngô ô tô chở là:

60 x 40 = 2400 (kg)

Sô ki-lô-gam gạo và ngô ô tô chở là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 kg

Xem chi tiết

Bài 4 (SGK Toán 4 trang 62)

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Tóm tắt

Tấm kính hình chữ nhật

Chiều rộng: 30 cm

Chiều dài: gấp đôi chiều rộng

Diện tích: …? cm2

Bài giải

Chiều dài tấm kính là :

30 × 2 = 60 (cm)

Diện tích tấm kính là:

60 × 30 = 1800 (cm2 )

Đáp số: 1800cm2

Xem chi tiết

Toán 4Trả lời