Ôn thi Lịch sử 

Khoanh tròn vào chữ cái trước các câu trả lời đúng sau:

Câu 1: Nghĩa quân Tây Sơn do ai lãnh đạo ?

A. Nguyễn Huệ
B. Nguyễn Lữ
C. Nguyễn Nhạc.
D. Nguyễn Kim

Trả lời:

A. Nguyễn Huệ

Câu 2: Bia đá dựng ở Văn Miếu để khắc tên tuổi của những ai ?

A. Những người đỗ Cử nhân.
B. Những người đỗ Tú tài.
C. Những người đỗ Tiến sĩ.
D. Những người đỗ Trạng Nguyên.

Trả lời:

C. Những người đỗ Tiến sĩ.

Câu 3: Quân đội nhà Nguyễn gồm có những thứ quân nào chính ?

A. Bộ binh, thủy binh, tượng binh
B. Bộ binh, thủy binh, kỵ binh
C. Thủy binh, kỵ binh, tượng binh
D. Bộ binh, kỵ binh, tượng binh

Trả lời:

A. Bộ binh, thủy binh, tượng binh

Câu 4: Những thành thị nổi tiếng của nước ta ở thế kỉ XVI – XVII là:

A. Hội An, Hà Nội, Phố Hiến.
B. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.
C. Hội An, Thăng Long, Sài Gòn.
D. Thăng Long, Đà Nẵng, Sài Gòn.

Trả lời:

B. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.

Câu 5: Vào thế kỉ XVI – XVII, ở nước ta có thành thị lớn nào ?

A. Thăng Long
B. Phố Hiến
C. Hội An
D. Cả 3 ý trên

Trả lời:

D. Cả 3 ý trên


 

Câu 6: Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì ?

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền của dân tộc.
B. Để bảo vệ trật tự xã hội, tránh loạn lạc.
C. Để bảo vệ quyền lợi của vua và con vua.
D. Để trang trí cho đất nước đẹp hơn.

Trả lời:

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền của dân tộc.

Câu 7: Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long năm 1786 nhằm mục đích gì ?

A. Chiếm ngôi nhà Lê.
B. Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.
C. Chống quân Thanh xâm lược.
D. Tiêu diệt quân Mông – Nguyên.

Trả lời:

B. Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

Câu 8: Đêm mồng 3 Tết năm Kỉ Dậu 1789, quân Tây Sơn đánh vào đồn nào của quân Thanh ?

A. Đống Đa
B. Hà Hồi
C. Ngọc Hồi
D. Thăng Long

Trả lời:

B. Hà Hồi


 

Câu 9: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời:

Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều đại Tây Sơn lập nên Triều Nguyễn.

Câu 10: Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời:

Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Câu 11: Hãy điền các từ ngữ: Hậu Lê, quyền lực tối cao, bộ luật Hồng Đức vào chỗ (…) trong các câu sau cho thích hợp:

Thời ………………… việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ. Nhà vua có ……………… .Vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn ……………….. để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Trả lời:

Thời Hậu Lê việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ. Nhà vua có quyền lực tối cao. Vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Câu 12: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: (quần thể, di sản, nghệ thuật, kiến trúc)

Kinh thành Huế là một …………………các công trình ………………….và ……………….. tuyệt đẹp. Đây là một ………………..văn hóa chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta.

Trả lời:

Kinh thành Huế là một quần thể các công trình kiến trúcnghệ thuật tuyệt đẹp. Đây là một di sản văn hóa chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta.

Câu 13: Em hãy nêu tên một con đường, một đền thờ, một trường học và một dòng sông nào đó nhắc ta nhớ đến các nhân vật và sự kiện lịch sử đã học trong chương trình Lịch sử lớp 4.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời:

–  Tên đường: Đường Hai Bà Trưng.

–  Tên đền thờ:  Đền thờ An Dương Vương.

–  Tên trường:  Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

–  Tên sông: Sông Bạch Đằng.

 


Trả lời