Luyện tập trang 24Hướng dẫn học tiết “Luyện tập trang 24” Toán 5.

Bài tập

Bài 1 (Toán 5 trang 24)

Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?

Hướng dẫn giải toán:

1. Tóm tắt:

Trường Hòa Bình ——— 1 tấn 300 kg giấy vụn

Trường Hoàng Diệu ———2 tấn 700 kg giấy vụn

2 tấn giấy —— 50 000 quyển vở

Cả 2 trường —— ? quyển vở

* Hướng dẫn:

– Để giải được bài toán cần biết tổng số giấy vụn cả hai trường thu được là bao nhiêu tấn.

– Sau đó áp dụng bài toán về “Tỉ lệ thuận” để tìm số cuốn vở sản xuất được từ số giấy vụn cả hai trường thu được.

– Cách giải bài toán về “Tỉ lệ thuận”

* Cách 1: Rút về đơn vị  

+ Tìm số cuốn vở được sản xuất từ 1 tấn giấy vụn.

+ Tìm số cuốn vở sản xuất từ số tấn giấy vụn cả hai trường thu được.

* Cách 2: Tìm tỉ số

+ Tìm số tấn giấy hai trường thu được gấp 2 tấn giấy bao nhiêu lần

+ Tìm số cuốn vở sản xuất từ số tấn giấy vụn cả hai trường thu được.

* Các bước giải bài toán:

– Bước 1: Đổi khối lượng giấy vụn của hai trường sang đơn vị kg

1 tấn 300kg = 1300 kg

2 tấn 700kg = 2700 kg

– Bước 2: Tìm khối lượng giấy vụn cả hai trường thu được 

(1300kg + 2700kg = 4000kg = 4 tấn)

2 tấn ——  50 000 quyển vở

4 tấn —— ? quyển vở

– Bước 3: Tìm 4 tấn gấp 2 tấn bao nhiêu lần

(4 : 2 = 2 (lần) )

– Bước 4: Tìm số vở sản xuất được

(50 000 x 2 = 100000 (cuốn) )

Các em dựa vào hướng dẫn tự giải bài toán.

Bài 2 (Toán 5 trang 24)

Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

Hướng dẫn giải toán:

1. Tóm tắt:

Chim sâu ——- 60 gam

Đà điểu ——– 120 kg

Đà điểu nặng gấp: … lần chim sâu ?

* Hướng dẫn:

Muốn biết Đà điểu nặng hơn Chim sâu bao nhiêu lần, ta lấy khối lượng của Đà điểu chia cho khối lượng của Chim sâu.

* Các bước giải bài toán:

– Bước 1: Đổi khối lượng của Đà điểu sang gam

(120kg = 120000g)

– Bước 2: Tìm số lần Đà điểu nặng hơn chim sâu

(120000 : 60 = 2000 (lần) )

Các em dựa vào hướng dẫn tự giải bài toán.

 

Bài 3 (Toán 5 trang 24)

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN).

Luyện tập trang 24

* Hướng dẫn:

– Diện tích của mảnh đất là tổng diện tích của hình chữ nhật ABCD và diện tích hình vuông CEMN

– Diện tích hình chữ nhât, ta lấy: chiều dài nhân với chiều rộng

– Diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân cạnh

* Các bước giải bài toán:

– Bước 1: Tìm diện tích hình chữ nhật ABCD

( 14 x 6 = 84 (m2)

– Bước 2: Tìm cạnh hình vuông CEMN. Cạnh hình vuông bằng nửa chiều dài hình chữ nhật

( 14 : 2 = 7 (m) )

– Bước 3: Tìm diện tích hình vuông CEMN

( 7 x 7 = 49 (m2)

– Bước 4: Tìm diện tích mảnh đất

( 84 + 49 = 133 (m2) )

Các em dựa vào hướng dẫn tự giải bài toán.

Bài 3 (Toán 5 trang 24)

Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD.

Luyện tập trang 24 - toán 5

* Hướng dẫn:

– Tính diện tích hình chữ nhật ABCD

– Tìm các hình chữ nhật có số đo chiều dài và chiều rộng khác (4cm và 3cm) nhưng có diện tích cũng bằng diện tích ABCD.

* Các bước giải bài toán:

– Bước 1: Tìm diện tích hình chữ nhật ABCD

( 4 x 3 = 12 (cm2) )

– Bước 2: Tìm hai số có tích là 12 (khác 4 và 3) 

(6 x 2 = 12 hoặc 12 x 1 = 12)

– Bước 3: Vẽ các hình chữ nhật tìm được

(Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, rộng 2cm hoặc hình chữ nhật có chiều dài 12cm, rộng 1cm)

Các em dựa vào hướng dẫn tự giải bài toán.

 

#Luyện tập trang 24

Toán 5Leave a Reply

© 2022 The Fishing - WordPress Theme by WPEnjoy