Hỗn số

Toán Tiểu học

Hỗn số – Toán 5. Mục tiêu giúp học sinh:

– Nhận biết về hỗ số.

– Biết đọc, viết hỗn số.I. Bài giảng

Video bài giảng

II. Kiến thức

* Có 2 cai bánh và \dfrac{1}{4} cái bánh.

Hỗn số

2 và \dfrac{3}{4} hay 2 + \dfrac{1}{4} viết thành 2\dfrac{3}{4}

Ta nói gọn là “có 2 và \dfrac{3}{4} cái bánh” và viết gọn là 2\dfrac{3}{4} cái bánh.

2\dfrac{3}{4} : gọi là hỗn số.

2\dfrac{3}{4} đọc là: hai và ba phần tư.

–  2\dfrac{1}{4} : có phần nguyên là 2, phần phân số là \dfrac{3}{4}

Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị. (có nghĩa là phần phân số luôn nhỏ hơn 1)

Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số

 


 III. Bài tập

Bài 1 (SGK Toán 5 trang 12)

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Hỗn số - Toán 5

Bài giải

a) 2\dfrac{1}{4} . Đọc: Hai và một phần tư

b) 2\dfrac{4}{5} . Đọc: Hai và bốn phần năm.

c) 3\dfrac{2}{3} . Đọc: Ba và hai phần ba.

Bài 2 (SGK Toán 5 trang 13)

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Hỗn số - Toán lớp 5

Bài giải

Toán Tiểu học

Toán 5Leave a Reply