Tiếng Việt 4: Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamI. Nhận xét:

Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây:

a. Tên người: Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai.

b. Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vàm Cỏ Tây.

Video bài giảng:

 

II. Ghi nhớ:

Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

III. Luyện tập: 

1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em.

Hướng dẫn: Khi viết tên người, tên địa chỉ gia đình: cần viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

VD:

– Tên riêng: Nguyễn Thị Tuyết Lan

– Tên địa chỉ gia đình: Sơn Định – Chợ Lách


2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em.

VD:

– xã Sơn Định – huyện Chợ Lách

– xã Vĩnh Bình – huyện Chợ Lách

3. Viết tên và tìm trên bản đồ:

a. Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em.

b. Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố của em.

Hướng dẫn:

a.

– huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

– huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

b.

– Mộ Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

Luyện từ và câu 4Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy