Lịch sử 4: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)– Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị ám hại. Con thứ là Đinh Toàn, mới 6 tuổi, lên ngôi vua.

– Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.

– Thế nước lâm nguy ! Vua còn quá nhỏ không gánh vác nổi việc nước.

– Triều đình họp bàn và đã chọn “Thập đạo tướng quân” Lê Hoàn làm người chỉ huy kháng chiến.

– Trước hoàn cảnh đó, mẹ của vua Đinh Toàn là Thái hậu họ Dương bèn sai người lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành cho vua) trao cho Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua. Lê Hoàn lên ngôi (lấy tên Lê Đại Hành), lập ra nhà Lê (nhà Tiền Lê).

– Thập đạo tướng quân: Tổng chỉ huy quân đội

– Tiền Lê: để phân biệt với Hậu Lê do Lê Lợi lập ra.

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống lần tứ nhất:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VMSgdo8Tlws[/embedyt]

 

* Vì sao Thái Hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua ?

Trả lời

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị ám hại. Con thứ là Đinh Toàn, mới 6 tuổi, lên ngôi. Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta. Thế nước lâm nguy! Vua còn quá nhỏ không gánh vác nổi việc nước. Triều đình đã họp bàn để chọn người chỉ huy kháng chiến. Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Trong tiếng tung hô “Vạn tuế” của quân sĩ, mẹ của vua Đinh Toàn là Thái hậu họ Dương bèn sai người lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành cho nhà vua) trao cho Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua. Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành), lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê).

Xem chi tiết

 

– Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta.

+ Quân thủy: tiến vào theo cửa sông Bạch Đằng.

+ Quân bộ: tiến vào theo đường Lạng Sơn

– Vua Lê trực tiếp chỉ huy binh thuyền ra chống giặc ở Bạch Đằng. Ông cho quân cắm cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch.

– Nhiều trận chiến ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng thủy binh địch bị đánh lui.

– Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh quân Tống quyết liệt ở Chi Lăng (Lạng Sơn), buộc chúng phải rút lui. Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Quân giặc chết đến quá nửa. Tướng giặc bị giết.

– Cuộc kháng chiến thắng lợi.

– Cuộc kháng chiến thắng lợi,  nền độc lập của nước nhà được giữ vững và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

* Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân dân ta.

Trả lời

Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta. Quân thuỷ tiến vào theo cửa sông Bạch Đằng. Quân bộ tiến vào theo đường Lạng Sơn.

Vua Lê trực tiếp chỉ huy binh thuyền ra chống giặc ở Bạch Đằng. Ông cho quân cắm cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng quân thuỷ bị đánh lui.

Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh quân Tống quyết liệt ở Chi Lăng (Lạng Sơn), buộc chúng phải rút quân. Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Quân giặc chết đến quá nửa. Tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

Xem chi tiết

 


Ghi nhớ: 

– Lợi dụng tình hình không ổn định của triều đình nhà Đinh, năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta.

– Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống. Độc lập được giữ vững. Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc.

Câu hỏi

1. Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

Trả lời

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị ám hại. Con thứ là Đinh Toàn, mới 6 tuổi, lên ngôi. Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta. Thế nước lâm nguy ! Vua còn quá nhỏ không gánh vác nổi việc nước. Triều đình đã họp bàn để chọn người chỉ huy kháng chiến. Mọi người đặt niềm tin vào “Thập đạo tướng quân” Lê Hoàn. Trong tiếng tung hô “Vạn tuế” của quân sĩ, mẹ của vua Đinh Toàn là Thái hậu họ Dương bèn sai người lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành cho nhà vua) trao cho Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua. Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành), lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê).

Xem chi tiết

 

2. Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Trả lời

Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường tiến vào xâm lược nước ta. Quân thuỷ tiến vào theo cửa sông Bạch Đằng. Quân bộ tiến vào theo đường Lạng Sơn.

Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy binh thuyền ra chống giặc ở Bạch Đằng. Ông cho quân cắm cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng quân thuỷ bị đánh lui.

Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh quân Tống quyết liệt ở Chi Lăng (Lạng Sơn), buộc chúng phải rút quân. Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt địch. Quân giặc chết đến quá nửa. Tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

Xem chi tiết

 

3. Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Trả lời

– Quân địch đã chết quá nửa, tướng giặc bị giết, cuộc kháng chiến thắng lợi.

-Ta đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

Xem chi tiết

 

Lịch sử 4Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy