Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quânĐinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FGERWPTDdGM[/embedyt]

– Ngô Quyền trị vì đất nước được 6 năm thì mất.

– Triều đình lục đục, tranh giành ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, không phục tùng triều đình và đánh chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân“.

– Hai mươi năm loạn lạc, đất nước bị chia cắt, làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá. Quân thù lăm le xâm lược.

Video bài giảng:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cJmjilShROY[/embedyt]

 

– Bấy giờ ở vùng Hoa Lư (Ninh Bình ngày nay) có Đinh Bộ Lĩnh, một người cương nghị, mưu cao và có chí lớn.

– Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ nên ông đánh đâu thắng đó.

– Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được giang sơn, lên ngôi Hoàng Đế (Đinh Tiên Hoàng), đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình.

Đinh Bộ Lĩnh đã làm được việc gì ?

Trả lời

– Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư sau đó đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân.

– Thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Hoa Lư (huyện Hoa Lư. Ninh Bình), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), niên hiệu là Thái Bình.

Xem chi tiết

 

– Đất nước thái bình đúng như mong muốn của nhân dân. Dân lưu tán trở về quê cũ. Đồng ruộng trở lại xanh tươi, người người xuôi ngược buôn bán.


Ghi nhớ:

Ngô Quyền mất. Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc do các thế lực phong kiến gây nên trong hơn hai mươi năm.

Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất nước (năm 968).

Câu hỏi:

1. Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất.

Trả lời

Ngô Quyền trị vì đất nước được 6 năm thì mất. Triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, không phục tùng triều đình và đánh chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”. Hai mươi năm liên tiếp loạn lạc, đất nước bị chia cắt, làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá. Trong khi đó, quân thù ngoài bờ cõi đang lâm le xâm lược.

Xem chi tiết

 

2. Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh ?

Trả lời

– Đinh Bộ Lĩnh thuở nhỏ thường chơi với trẻ chăn trâu.

– Bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau.

Xem chi tiết

 

3. Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước ? 

Trả lời

Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, xóa bỏ tình trạng phân tán cát cứ, thống nhất đất nước, đưa nhân dân trở về quê hương sinh sống và sản xuất.

Xem chi tiết

 

Lịch sử 4Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy