Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)“Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm (Hà Tây). Ông là người có tài, nên được Dương Đình Nghệ gả con gái cho. Hay tin Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ. Ngô Quyền đem quân đi báo thù, Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán. Nhân cơ hội đó nhà Nam Hán đem quân sang xâm lược nước ta.”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0pL7hNV41lI[/embedyt]

 

– Sang xâm lược nước ta, nhà Nam Hán dùng một đạo quân rất đông do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy.

– Đạo quân do Hoằng Tháo chỉ huy vượt biển, ngược sông Bạch Đằng (Quãng Ninh) tiến vào nước ta.

– Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng.

– Quân giặc đến của sông Bạch Đằng vào lúc thủy triều lên. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra kiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc.

– Thủy triều xuống, hàng nghìn cọc nhọn nhô lên, quân ta mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn bị thủng và bị vướng cọc không di chuyển được.

– Quân ta tiếp tục truy kích. Quân giặc chết quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Video bài giảng:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=au5rXWcBaOg[/embedyt]

 

– Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ?

Trả lời

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc. Sau đó quân ta mai phục hai bên bờ sông để tấn công.

Kết quả: Quân Nam Hán, chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Xem chi tiết

 


– Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương (lấy hiệu Ngô Vương). Chọn Cổ Loa làm kinh đô.

– Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

– Khi Ngô Quyền mất, nhân dân đã xây lăng để tưởng nhớ ông.

Ghi nhớ:

Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta, lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược (năm 938).

Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.

Câu hỏi

1. Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Trả lời

-Quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng tiến vào nước ta.

-Ngô Quyền lợi dụng thủy triều, cho quân cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu.

-Sau đó, Ngô Quyền cho quân mai phục ở hai bên bờ sông và cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử quân địch vào khu vực ta đã đóng cọc.

-Thủy triều xuống, cọc gỗ nhô lên, thuyền địch bị chọc thủng, quân ta mai phục đổ ra đánh quyết liệt, quân địch chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận.

Xem chi tiết

 

2. Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

Trả lời

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn hơn một nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước ta.

Xem chi tiết

 

Lịch sử 4Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy