Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc – Lịch sử 4

Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương BắcLịch sử lớp 4. Mục tiêu bài học, giúp học sinh biết:

– Từ năm 179 TCN đến năm 938, nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ. Kể lại một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta. Nhân dân ta đã không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nền văn hóa dân tộc.


Lịch sử lớp 4 – Chương trình Học trực tuyến dành cho học sinh lớp 4.

1. Chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

– Sau khi Triệu Đà chiếm được Âu Lạc (năm 179 TCN), các triều đại phong kiến phương Bắc nối tiếp nhau đô hộ nước ta.

– Nước Âu Lạc bị chia thành quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản.

– Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, chặt gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng.

– Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán, để đồng hóa dân ta.

Video bài giảng “Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc – Lịch sử 4”:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=gtHp6m8d0bQ[/embedyt]

 

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào ?

Trả lời

– Dân ta phải làm những việc nguy hiểm như lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng.

– Dân ta phải vơ vét chính sản vật của quê hương mình để cống nạp cho ngoại bang

– Các phong tục cổ truyền bị người Hán ngăn cấm, hạn chế

– Người Hán bắt dân ta phải sống theo phong tục, chữ viết, văn hóa của họ

Xem chi tiết

 

Không chịu khuất phục kẻ thù, nhân dân ta vẫn giữ gìn được các phong tục truyền thống như: ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca.

Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thủy tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc … của người dân phương Bắc.

2. Các cuộc phong kiến chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống trị, nhân dân ta liên tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ như:

– Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

– Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (năm 248)

– Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí (năm 542)

– Cuộc khởi nghĩa của Triệu Quang Phục (năm 550)

– Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (năm 722)

– Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng (khoảng năm 776)

– Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (năm 905)

– Cuộc khởi nghĩa của Dương Đình Nghệ (năm 931)

– Chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt của Ngô Quyền (năm 938) đã kết thúc hơn một nghìn năm đô hộ của của các triều đại phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước ta.

Ghi nhớ:

Nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ hơn một nghìn năm. Trong thời gian đó, mặc dù bị áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta vẫn không chịu khuất phục, không ngừng nổi dậy đấu tranh. Bằng chiến thắng Bạch Đằng vang dội, nhân dân ta đã giành lại được độc lập hoàn toàn.


3. Câu hỏi:

Câu 1 (SGK Lịch sử 4 trang 18)

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Trả lời

– Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý, chúng áp bức, bóc lột đày ải ép dân ta khuất phục.

– Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Xem chi tiết

 

Câu 2 (SGK Lịch sử 4 trang 18)

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ?

Trả lời

– Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như: ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca.

– Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc v.v…của người dân phương Bắc.

– Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống trị, nhân dân ta liên tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ.

Xem chi tiết

 

Câu 3 (SGK Lịch sử 4 trang 18)

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Trả lời

Các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc là:

Xem chi tiết

Lịch sử 4

Bài tiếp theo: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Trả lời

© 2024 Yoga Newclip - Theme by WPEnjoy